4. BETALING

 

4.01        Den fastsatte betaling skal, med mindre andet aftales skriftligt, erlægges af køber kontant ved fakturamodtagelse.

4.02        Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Einar Madsen som aftalt, uanset at levering udskydes som følge af købers forhold.

4.03        Køber er forpligtet til at foretage effektiv betaling, og kan alene hvis dette er skriftligt aftalt berigtige købesummen helt eller delvis ved modregning, ved sikkerhedsstillelse etc.

4.04        Køber er ikke berettiget til at tilbageholde eller deponere købesummen helt eller delvis til sikkerhed for opfyldelse af et eventuelt krav mod Einar Madsen.

4.05        Einar Madsen er ved købers forsinkede betaling berettiget til at kræve selskabets tilgodehavende forrentet med 2,0 % om måneden at regne fra forfaldsdagen.


Kategorier

Accept

Vi har småkager(cookies) til vores kunder i butikken, på hjemmesiden bruger vi dem til at hjælpe dig med at få en bedre oplevelse af vores site og statistik. Du kan læse mere om cookies her